O BOMARKU

AGENCIJA ZA TRAJNOSTNI MARKETING

Agencija je bila ustanovljena leta 2002, z namenom razvijanja kreativnih rešitev za širok obseg komunikacijskih potreb naših partnerjev. V vseh teh letih smo sodelovali z mnogimi podjetji in ustanovami ter izpeljali vrsto odmevnih projektov. Smo kreativni, inovativni in zanesljivi partnerji svojih naročnikov.

Veliko pozornosti namenjamo trajnostnemu marketingu, kot eni najpomembnejših vej marketinga danes in jutri. Na tem področju smo zasnovali tudi nekaj inovativnih pristopov in projektov.

V Bomarku svojim naročnikom nudimo:

 • poslovno svetovanje in razvoj učinkovite marketinške strategije;
 • klasične agencijske storitve;
 • enoten načrt korporativnega komuniciranja od znotraj navzven;
 • svetovanje pri sodelovanju v širše družbeno pomembnih projektih;
 • razvoj inovativnih projektov in pristopov.

Preko slednjih projektov lahko podjetja uresničujejo svojo družbeno odgovornost, gradijo pozitivno prepoznavnost podjetja in povečujejo prodajo svojih izdelkov ter storitev.

Naše dejavnosti

01Avtorski projekti

Trdno verjamemo v moč in prednosti trajnostnega marketinga. Ta z dobro vsebino vzgaja posameznika v odgovornega potrošnika, ki ve kaj želi ter s svojim obnašanjem poskrbi, da bosta družba in okolje prijazna tudi za prihodnje generacije. Verjamemo, da s trajnostnim pristopom partner lahko zaživi trdno podobo, ki proizvaja življenjske vezi v notranjem in zunanjem okolju podjetja.

02Kreativa

Prvi stik s podjetjem pogosto predstavlja vizualna podoba. V Bomarku poskrbimo, da že prvi vtis ostane v spominu. S kreativno ekipo oblikujemo podobo in komunikacijska sredstva v skladu s cilji in potrebami partnerja. Naše kreativne rešitve so strateško načrtovane, kar omogoča učinkovito komuniciranje s ciljnimi skupinami. Zavedamo se namreč, da se tako podjetje kot blagovna znamka predstavljata na konkurenčnem trgu. S fleksibilno ekipo sledimo ciljem partnerja in poskušamo doseči diferenciacijo od konkurence.

03Organizacija dogodkov

Predstavitev podjetja preko organizacije dogodkov postaja vse pomembnejša. Za organizacijo dogodka poskrbimo od začetka do konca – od idejne zasnove samega dogodka do izvedbe tega. Oblikujemo tudi vse potrebne vizualne elemente (vabila, plakati, označbe, …). Poskrbimo za to, da ugodimo vsem zahtevam in željam partnerja ter jih tudi presežemo. Izkušnje imamo tako z organizacijo manjših poslovnih srečanj ali promocij do večjih mednarodnih dogodkov – kongresov.

04Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi pomenijo prilagajanje podjetja okolju in okolja podjetju. Le tako lahko živita v sožitju. Partnerjem svetujemo glede strateškega načrtovanja odnosov z različnimi deležniki. Vzpostaviti pomagamo učinkovit način sodelovanja z notranjim in zunanjim okoljem podjetja: organiziramo tiskovne konference, oblikujemo sporočila za javnost, oblikujemo interna gradiva, organiziramo izobraževanja in svetovanja za vodstveni kader in zaposlene. Naš cilj je uskladiti utrip naših partnerjev ter ustvariti enotno podobo, ki se odraža skozi komunikacijo in oddaja pristno sporočilo, za katerim naši partnerji lahko stoje v celoti.

05Športni marketing

Šport! Za nekatere zgolj oblika rekreacije, za nas pa mnogo več. Šport je pomemben del vsakega posameznika, pripomore k trdni samopodobi in bolj zdravemu načinu življenja naše družbe. Pomagamo posameznikom, društvom in klubom pri izdelavi celostne podobe, predstavitve in komunikacije z mediji, sponzorji in drugimi javnostmi. Prav tako pomagamo partnerjem, glede na ciljno skupino in strateško usmeritev, najti za sponzoriranje najprimernejšo panogo, klub ali posameznika.

NI ŠE KONEC

Portfolio

Kaj nas odlikuje

Kreativnost

 • Smo inovativni
 • Smo drzni
 • Smo zazrti v prihodnost
 • Ustvarjamo avtorske, družbeno koristne projekte

Učinkovitost

 • Smo majhna, fleksibilna ekipa
 • Smo ekipa visoko izobraženih strokovnjakov, z bogatimi izkušnjami na našem področju
 • Formiramo se glede na želje in potrebe partnerja
 • Smo hitri, odzivni in profesionalni

Trden vrednotni sistem

 • Poštenost/neoporečnost - vedno in povsod smo korektni do svojih partnerjev in družbe
 • Moralnost - ustvarjamo projekte/kampanje, za katere smo prepričani, da so usmerjene v dobro človeka, družbe in okolja
 • Zvestoba – zvesti smo svojim ciljem in svojim partnerjem – 100% stojimo za partnerjem in našim skupnim delom

Reference.